DuitsEngelsNederlandsFrans

Kamers

In het hotel hebben wij éénpersoonskamers, tweepersoonskamers, suites en familiekamers ter beschikking. 

Uiteraard zijn alle kamers uitgerust met wat u in een hotel kunt verwachten.

 

Room 1 Room 2

Room 3 Room 4


Room 5 Room 6

Room 7

 

Room 8 Room 9

Room 8 Room 9

Room 8 Room 9

Room 8 Room 9

Room 9


 

Geachte gast,

We zijn blij dat wij U gratis internet kunnen aanbieden.

Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van deze mogelijkheid dienen er door U en voor U enkele regels in acht te worden genomen:

Voorwaarden voor het gebruik van de Internettoegang / WiFi in het CityHotel Lahr.

De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onthouden van elk gebruik, dat gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid of strijdig is met de goede zeden of met de wet. De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in geen gebruik te maken van deze internettoegang voor file sharing programma's. Daarnaast verbindt de gebruiker zich ertoe niet te veel bandbreedte gebruiken, omdat deze internettoegang wordt gedeeld met andere gebruikers.

Het CityHotel behoudt zich het recht voor bepaalde poorten te sluiten.

De gebruiker zijn alle risico's van het Internet bekend en hij is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van zowel zijn persoonlijke levenssfeer als ook zijn en onze apparatuur (bijvoorbeeld door het gebruik van recente anti-virus programma's, het niet-starten van verdachte programma's / bestanden, enz.). Het CityHotel is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, storingen of schade voortvloeiend uit het gebruik van het internet of via wijzigingen in de configuratie van de gebruiker. Het CityHotel garandeert niet dat de gewenste verbindingen en/of diensten zonder onderbreking ter beschikking staan. De aansprakelijkheid voor enige schade, inclusief gevolgschade van derden en schade als gevolg van aanspraken met derden wordt hiermede volledig uitgesloten voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Door het gebruik van onze Internet/Wi-Fi-verbinding verklaart de gebruiker akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.

CityHotel Lahr